Bazar technologií pro
tepelné zpracování kovů

Cílem služby Foundtech, zastřešované společností Junker Industrial Equipment s. r. o., je vytvořit prostor pro zákazníky, kteří hledají použité slévárenské technologie za příznivou cenu. V menu „Aktuální nabídky a poptávky“ se nachází nabídky a poptávky různých zařízení pro tepelnou úpravu kovů. Naleznete zde především použitá zařízení typu:  elektrická oblouková pec (EOP), indukční tavící pec, zařízení pro tepelnou úpravu kovů, pískové hospodářství, formovací linky a různá filtrační zařízení. Jedná se jak o kompletní výrobní linky, tak i o jednotlivé stroje, příslušenství nebo náhradní díly. Tímto se Foundtech zařadil mezi další aktivity JUNKER Industrial Equipment, založené původně   především pro uspokojení potřeb společnosti OTTO JUNKER GmbH v oblastech konstrukce, výroby, montáže a dodávky ocelových konstrukcí a elektrozařízení. Cílem společnosti OTTO JUNKER GmbH  jsou celosvětové dodávky investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů a tepelného zpracování převážně neželezných kovů (hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin).

Všechna Foundtechem nabízená zařízení mají jasný původ a jejich aktuální stav byl zhodnocen a zdokumentován kvalifikovaným zaměstnancem servisního oddělení Junker Industrial Equipment.  V případě, že je zařízení nekompletní nebo nefunkční, je tato skutečnost pečlivě zaznamenána a veškeré informace máte ihned k dispozici.

Provize za zprostředkování obchodu se pohybuje 3 – 10% z prodejní ceny zařízení. Při využití níže popsaných služeb Junker Industrial Equipment může být provize za zprostředkování ponížena až na 0%.

Nákupem zařízení obvykle spolupráce s týmem pracovníků Junker Industrial Equipment teprve začíná. V menu Realizované projekty jsou k dispozici k nahlédnutí některé referenční zakázky. Tým JIE je připraven Vám poskytnout kompletní servis služeb spojených s nákupem použitého zařízení. Ruku v ruce s Vašimi požadavky je zpracován kompletní časový harmonogram prováděných prací. V konstrukčním oddělení je připravena výkresová dokumentace pro provedení nutných stavebních úprav a konstruktéři jsou připraveni vyřešit veškeré Vaše další požadavky ohledně případných oprav, úprav a modernizace zařízení. Zařízení je odborně demontováno a poté zpravidla přepraveno do prostor montážní haly JIE v Boskovicích. Zde jsou provedeny veškeré opravy a úpravy a některé funkční zkoušky. Tento čas je zpravidla využit k dokončení potřebných stavebních úprav ve Vaší výrobní hale, kde proběhne následná montáž, oživení a uvedení zařízení do provozu. Zajištěním potřebných revizí a vystavením prohlášení o shodě je umožněna certifikace výrobku Zkušebním strojírenským ústavem. Následně je zaškolen personál obsluhy a zařízení je předáno do provozu. Na veškeré provedené práce a nové náhradní díly je poskytnuta záruka.

Jste srdečně zváni na návštěvu společnosti Junker Industrial Equipment s. r. o. v Boskovicích.

Tým Foundtech

Administrativní budova, Boskovice

Některé námi v minulosti
realizované projekty

.