Nabízíme komplexní řešení

– zpracování Vaší poptávky
– odborná pomoc s vyhledáním vhodného zařízení
– technické řešení úprav a modernizace zařízení v souladu s potřebami zákazníka
– zhodnocení vlivu modernizace s ohledem na ekonomický a ekologický provoz zařízení
– vytvoření cenové nabídky
– harmonogram prováděných prací
– specifikace strategicky důležitých náhradních dílů
– Provádíme odbornou demontáž slévárenských zařízení
– Zajišťujeme veškeré logistické služby
Odborné zhodnotíme technický stav zařízení. Navrhneme nutné a doporučované opravy a úpravy v oblastech:
– Okruhy hydrauliky
– Okruhy pneumatiky
– Elektrorozvaděče, ovládací pulty + elektroinstalace
– Ocelové konstrukce
– Rozvody plynů
– Indukční cívky
– Pohony
– Revize

– zajištění kompletní montáže „na klíč“
– alternativou může být šéfmontáž, kterou koordinuje náš šéfmontér za pomoci místních pracovníků
– kompletní přezkoušení funkčnosti a uvedení do zkušebního provozu
– zaškolení obsluhy a údržby zařízení
– zajištění certifikace CE a související dokumentace
Servisní oddělení disponuje perfektním technickým zázemím včetně plně vybaveného zásahového vozu schopného přepravit i větší náhradní díly. Díky odbornosti servisních techniků Vám budou poskytnuty záruky a garance na provedené práce. Velkou pružnost zajistí neustále dostupná servisní linka.
– záruční, pozáruční i operativní servis
– NONSTOP dostupný s velice příznivými dojezdovými časy
– možnost telefonických konzultací pro pomoc s drobnějšími opravami svépomocí
– SW a technické poradenství
– podpora elektro + mechanická
– zázemí speciálních dílů (skladem)
– možnost pravidelných inspekčních prohlídek

SERVIS NONSTOP +420 516 499 303